Bon Courage, Bon route. Paris Brest Paris 2015. Exceeding the expectations ! ! !

Every four years from 1891 has been conducted one of the most prestigious cycling marathons in the world – Paris-Brest-Paris. 1200 km on a bicycle from the capital, to the furthest point west by the Atlantic Ocean, and back. This is the oldest cycling event on the open road. Competition until 1951, conducted every 10 years. Starting  from  the […]

Rate this:

Сбъдната мечта. Или какво е да караш 1230 км из Франция

Всеки 4 години от далечната 1891 година насам се провежда един от най престижните колоездачни маратони в света. Париж-Брест-Париж.  1200 км с колело от столицата до най западната точка до Атлантическия океан и обратно.  Това е и най-старото колоездачно събитие на отворен път. Състезание до 1951 г , провеждащо се на 10 години. Стартира от […]

Rate this: